Pripomíname...!

19.01.2010 09:31

Uzávierka 40. ročníka Trnavského objektívu je 10. februára 2010. Propozície sú na stránke mesta Trnava.

www.trnava.sk/new/download.php?download_file=82241c577144d19266a5a7dba275a52a81a9f6d5