Fotogaléria: História

História

Fotoklub T-FOTO predstavuje voľné združenie pokročilých fotografov, ktorého programom je úspešne reprezentovať trnavský región v oblasti fotografickej tvorby a odovzdávať svoje vedomosti mladšej generácii fotografov.

     V  roku 1973 založil Peter Babka fotoklub IRIS pri Okresnom osvetovom stredisku v Trnave,  /do konca roku 2009 - 36 rokov, bol jeho predsedom/. Zakladajúcimi členmi boli Peter Vráblik, Ján Ševeček, Ivan Masár, Jozef Šelestiak, Marián Prívozník st., Pavol Bohunický, Anton Komárňanský a Ivan Kopčáni. Postupne pristúpili do fotoklubu Vladimír Lužinský, Eugen Blažkovič, Naďa Kobetičová, Miroslav Stračár, Milada Kotlebová, Kamil Fančovič, Jaroslav Drdúl,  Pavol Pecha, Milan Marônek. Po roku 2000 sa stali členmi Karol Križan, Róbert Mrvečka, Blažej Vittek, Tomáš Vlček, Ľuboš Vlček, Martin Karel, Ferdinand Brezovský, Igor Vražič, Mária Candráková, Miroslav Valent, Jiří Svoboda, Zuzana Horváthová, Marek Horváth, Peter Lukačovič, Juraj Jakubík, Petra Vlčková, Veronika Bahnová , Marián Prívozník ml., Vladimír Chrenko a Ivan Krajčovič.
Na konci roka 2009 sa fotoklub IRIS pretransformoval na občianske združenie.

Členovia, ktorí nevstúpili do OZ IRIS 14.1.2010 založili nový fotoklub T-FOTO.

    Členovia sa zvyčajne schádzajú druhý piatok v mesiaci o 16:00 hod. v zasadačke v priestoroch radnice (vo dvore vpravo), Hlavná 1, Trnava. Stretnutia sa konajú za účelom plánovania a schvaľovania činnosti, výmeny skúseností v oblasti fotografickej techniky a tvorivých postupov, prezentácie vlastnej tvorby, prípravy prác pre výstavy a súťaže, prijímania a výchovy nových členov, organizovania spoločných návštev výstav a fotografických podujatí. Fotoklub pokračuje v činnosti v intenciách pôvodných stanov.

    Členovia sa tu oboznamujú s dianím v oblasti fotografie doma, v zahraničí, študujú odbornú domácu a zahraničnú literatúru, poskytujú záujemcom o fotografiu odborné konzultácie.

Fotoklub je otvorený pre prijatie začínajúcich i pokročilých záujemcov pre členstvo v klube.

    Peter Babka - predseda fotoklubu T-FOTO

Z činnosti